Nu kan banbråket avgöras i domstol

Bråket mellan galoppen och travet fortsätter på Jägersro

TRAV

Travet vill säga upp avtalet med galoppen på Jägersro och  bygga en ny travbana.

Nu slår galoppen tillbaka och menar att samarbetet inte kan avslutas på det här sättet.

Enas inte parterna kan frågan avgöras i domstol.

Striden på Jägersro fortsätter och i lördagens krönika i Sportbladet tog travtränaren Lutfi Kolgjini upp frågan och menade att galoppen sagt upp sitt avtal.

”Nu har det visat sig att den uppsägning som galoppen gjorde gäller. Det har bland annat Jägersros och Skånska Travsällskapets jurist verifierat. Uppsägningen gäller. Därmed hart galoppen inget existensberättigande på Jägersro efter den sista september i år”, skriver han.

Galoppen har dock  en annan syn och menar att de krävt en omförhandling av avtalet och inte en uppsägning.

Till domstol?

På Svenskgalopp.se berättar Jacqueline Henriksson galoppens syn på det hela. Hon menar att om galoppen och travet inte kan enas måste saken avgöras i domstol.

– Styrelsens avsikt med denna uppsägning för omförhandling var att påkalla en omförhandling av sidoavtalet. Om någon omförhandling inte kommer till stånd löper avtalet, enligt styrelsens uppfattning, vidare. Om övriga avtalsparter har någon annan uppfattning om innebörden och konsekvenserna av styrelsens uppsägning för omförhandling måste frågan avgöras i domstol”.

ATG måste avgöra

Dessutom är det inte bara att avsluta samarbetet – är parterna oeniga måste ATG rycka in.

– För att samarbetet på Jägersro mellan trav och galopp ska upphöra, krävs att JTG upphör genom likvidation, vilket är en stämmofråga i JTG, eller att någon av medlemmarna begär utträde ur föreningen med tolv månaders uppsägningstid. Om parterna har olika uppfattning om likvidation ska ske eller ej är det ATG som slutligen ska avgöra frågan om likvidation. Någon begäran om likvidation av JTG har inte framförts av någon part. Inte heller har någon part begärt utträde ur föreningen.

Galoppen har även varit i kontakt med ATG för att få deras åsikt i frågan.

– ATG har tydligt markerat att man gärna ser en fortsatt samverkan mellan trav och galopp på Jägersro, berättar Jacqueline Henriksson.