”ATG ska inte flytta utomlands”

TRAV

Utspelet om etablera ATG utomlands slog ner som en bomb i trav-Sverige.

I podcasten ”Snacka om travsport” berättar Svensk Travsports ordförande Hans Ljungkvist om planerna och förtydligar.

–  Det innebär inte att ATG ska flytta utomlands, ATG är och ska vara ett svenskt bolag. Så det är ett missförstånd, säger han.

I slutet av juni i år förlängde trav- och galoppsporten avtalet med staten, men avtalet blev rekordkort; bara fyra månader.

I programmet ”Snacka om travsport” förklarar Hans Ljungkvist varför det inte blev en längre period.

–  Från trav- och galoppsportens sida ville vi i förhandlingarna föra in ytterligare frågor utöver det som finns i avtalet sen tidigare. Det gäller framförallt skatten på totospel och ATG:s kommersiella villkor. Det omfattas normalt inte i avtalet men vi vill föra ett resonemang om alla villkoren för ATG, säger han.

”Ska vara svenskt”

Då i samband med det nya avtalet berättade Svensk Travsport att de fortsätter att planera för eventuell etablering av spelbolag utomlands och/eller inleda samarbeten med andra aktörer.

Men Hans Ljungkvist förtydligar att det är inte hela ATG som ska flyttas utomlands.

Det handlar i så fall om att att samarbeta med utländska aktörer, alternativt att etablera ett eget spelbolag utomlands.

–  ATG är ett svenskt bolag och ska vara ett svenskt bolag. Men som ägare till ATG och företrädare för trav- och galoppsportens alla organisationer i Sverige, inklusive våra uppfödare, hästägare och tränare, så har vi ett ansvar att förbereda och utvärdera olika scenarios. Om det värsta skulle inträffa så jobbar vi också med något som vi kallar för plan B.

”Stort ansvar”

Om parterna inte kommer överens om ett nytt avtal om fyra månader står det i avtalet att ATG ska likvideras.

– Innebörden är att parterna har ett stort ansvar för att föra de här förhandlingarna i land. Vi och jag som företrädare för Svensk Travsport har ett stort ansvar för att förbereda om det värsta skulle hända, därför jobbar vi med plan B. Vi från sportens sida kommer inte att ta något initiativ att likvidera ATG, säger Hans i programmet.

  Lyssna på hela programmet genom att klicka här under.