Magnus Dahlén: ”Är inget vidare”

Foto: Kanal75
Magnus Dahlén
TRAV

I dag föll domen mot travtränare Magnus Dahlén efter det oanmälda besöket som Svensk Travsport gjorde på Dahléns gård i april tidigare i år.

30 000 kronor i böter och sex månaders avstängning.

– Det känns inget vidare naturligtvis, säger Magnus Dahlén till Trav365.

Det uppmärksammade fallet ”Magnus Dahlén” går vidare.

I dag föll domen från Svensk Travsport – 30 000 kronor i böter och sex månaders avstängning.

Det var i april tidigare i år som Svensk Travsport gjorde ett oanmält besök på travtränarens gård – bara dagar innan Dahléns häst Calvados In skulle starta på V75.

I domen som kom från Svensk Travsport tidigare under torsdagen gick det att läsa att Dahlén döms för felaktig hantering av mediciner och behandlingsjournaler.

– I stallutrymmena fann vi i strid mot reglementet bland annat italienska läkemedel, DMSO, sprutor och kanyler och även bikarbonat, säger svensk Travsports chefsveterinär Göran Åkerström.

Trav365 når en nedstämd Magnus Dahlén under torsdagseftermiddagen.

”Stämmer inte”

– Det är inget vidare naturligtvis. Jag kommer att göra ett skriftligt utlåtande som jag kommer skicka ut under eftermiddagen.

Vad har du att säga om domen?

– ST:s rapport och dom stämmer inte överens med verkligheten. Helt klart så är det olika saker vi tycker. Men, jag kommenterar inte det här ärendet något mer nu, min advokat och jag skickar ut en skriftelse till alla medier senare under onsdagen, säger Magnus Dahlén till Trav365.
Läs nedan för att se Dahléns svar om domen, via advokat Anette Johansson

FAKTA

Dahlens svar efter domen, via advokat Anette Johansson

Advokat Annette Johansson AB

I samarbete med Advokat Nils Gårder AB

Till den det berör,

Angående ST:s hantering av ärendet Magnus Dahlén

På uppdrag av Magnus Dahlén får jag framföra följande.

Malmö den 13 augusti 2015

Under hela utredningen har Magnus Dahlén avstått från att uttala sig om ärendet eftersom han inte har velat föregripa utredningen. ST har valt ett annat förhållnings- sätt. Både till media och privatpersoner har företrädare för ST gång på gång uttalat sig på ett sätt som uppfattats som att det varit utrett att Magnus Dahlén gjort sig skyldig till otillåtna metoder och dopning. Företrädarna för ST förstår naturligtvis att detta orsakar skada.

Nu har det kommit besked att ST själva har gjort bedömningen att det inte finns bevisning ens för att ta upp veterinäravdelningens misstankar om otillåtna metoder till prövning. Ändå väljer nu ST att beskriva ärendet på sin hemsida på ett sätt som ger intryck av att Magnus Dahlén ertappats med att använda otillåtna metoder. Det sätt ST väljer för att i praktiken döma Magnus Dahlén ger ingen möjlighet för honom att försvara sig. Saken är nedlagd på grund av att det inte fanns bevisning ens för att pröva om det förekommit otillåtna metoder. Hästen har genomgått alla tester ST har önskat och tvärtemot vad ST ensidigt framför på sin hemsida fanns det helt naturliga och konsekventa förklaringar från Magnus Dahlén.

Det är fullkomligt oacceptabelt att en organisation med ST:s inflytande utför personliga vendettor av det här slaget. Liknande tilltag har setts tidigare från ST och varje gång hängs tränaren ut med namn och gärna bild på hemsidan. Bristen på förståelse är slående från ST:s sida för hur olämpligt deras förhållningssätt är.

De regelbrott Magnus Dahlén har begått är att han inte har haft mediciner inlåsta som de borde, han har inte haft behandlingsjournalerna i stallet och han har haft mediciner som inte var föreskrivna för någon häst i en lägenhet ovanpå stallet. För detta är Magnus Dahlén beredd att ta ett straff och han är mycket ångerfull för att ha hanterat mediciner så vårdslöst och slarvigt. Det finns ingen ursäkt utan han har varit slarvig med sin medicinhantering. Det skall naturligtvis utdömas ett straff för detta och Magnus Dahlén är helt införstådd med att ST har höjt straffskalan för dessa mycket viktiga frågor. Han får också ett mycket kännbart straff, 30 000 kr i böter och sex månaders körförbud.

_________________________________________________________________________________

Slagthuset, Carlsgatan 12 A, 211 20 Malmö, Telefon: 040-699 7250, [email protected] Besöksadress i Lund: Lilla Fiskaregatan 23,

www.advokatannettejohansson.se

Advokat Annette Johansson AB

I samarbete med Advokat Nils Gårder AB

Magnus Dahlén har däremot inte gjort sig skyldig till otillåtna behandlingsmetoder eller dopning, vilket ST låter påskina på sin hemsida. Av vilken anledning ST väljer att ändå utan prövning döma honom på sin hemsida är oklart för Magnus Dahlén.

Annette Johansson, advokat och ombud för Magnus Dahlén

För kännedom har följande framförts till ST idag och ännu har ingen kommentar lämnats från ST.

Till Göran Wahlman, Göran Åkerström och Lena Engström, ST.

”Jag har sökt er alla per telefon idag.Jag har nyss tagit del av ert kreativa inlägg om Magnus Dahlén på er hemsida. Ni är naturligtvis mycket väl medvetna om att det ni gör innebär att ni i praktiken dömer Magnus Dahlén för dopning och otillåtna metoder trots att ni har kommit fram till att det inte finns tillräcklig bevisning för att ens låta saken prövas. Ni förstår naturligtvis också att detta orsakar Magnus stor skada både i hans verksamhet och på ett personligt plan. Fortfarande trots att ni har kommit fram till själva att det inte finns bevisning.

Ni nöjer er inte med att säga att det inte finns stöd för något annat än det han döms för utan kan

inte avstå från att orsaka ytterligare skada när ärendet nu är avslutat.

Varför gör ni så här? Vi hade ett konstruktivt och bra samtal när vi träffades om att det är av stor betydelse hur ST hanterar uppgifter under pågående utredning och det gäller naturligtvis allt som förmedlas i samband med ett sådant här ärende. Vi tog upp exemplet att du, Göran Åkerström, vid flera tillfällen ringt till Magnus hästägare och medvetet svartmålat Magnus under utredningens gång.

Jag kommer bemöta det som står på hemsidan. Det här är fullständigt oacceptabelt av en organisation med ST:s inflytande. Jag överväger att framställa anspråk för Magnus Dahléns räkning på grund av förtal. Ni skadar honom mycket allvarligt och jag uppfattar att det är er medvetna avsikt.

Annette Johansson”