Green har lopp i kroppen igen

Systemförslag till Mariehamn 7/6

Kommentar: Green har ett lopp i kroppen efter en kortare vila, har visat hygglig fart och i det här gänget duger han länge, körs också av Claes Sjöström som trivs i Mariehamn och vinner många lopp.