Wibergs och Fogdös skattemål till Europadomstolen

SPORTBLADET

Stockholm (TT)

Pernilla Wiberg och Thomas Fogdö har lämnat in en stämning till Europadomstolen.

Anledningen är att Skatteverket ålagt dem att betala skatter och straffavgifter på inkomster som de hävdar att de inte erhållit.

OSKYLDIGA? Pernilla Wiberg och Thomas Fogdö hävdar att de inte har begått några brottsliga gärningar.

Wiberg och Fogdö hävdar dessutom att de inte har begått några brottsliga gärningar.

Ärendet har vandrat igenom alla svenska instanser, och under fjolåret beslöt Regeringsrätten att inte ta upp ärendet.

Det gör att de alpina stjärnorna Wiberg och Fogdö nu går till Europadomstolen.

”Pernilla har betalt mer än 100 procent i skatt. Hon har alltså betalat mer i skatt än vad Skatteverket påstår att hon erhållit. Vidare anser Wiberg och Fogdö att myndigheter och domstolar inte har gjort en nyanserad bedömning av de påförda skattetilläggen i enlighet med artikel 6 i Europakonventionen”, säger skattejuristen Börje Leidhammar från Ernst&Young i ett pressmeddelande.

Straffavgifterna uppgår till sammanlagt cirka 1,2 miljoner kronor för Pernilla Wiberg och cirka 340000 kronor för Thomas Fogdö. Wibergs slutnota efter skatter, skattetillägg, räntor och rättegångskostnader är på cirka sex miljoner kronor.

Sportbladet-TT

ARTIKELN HANDLAR OM