S bildar nätverk mot sd

SPORTBLADET

Socialdemokraterna bildar ett nätverk för att trappa upp kampen mot Sverigedemokraterna.

Den nya strategin går ut på att tystnad ska bytas mot aktiv debatt.

– Vi kan konstatera att den tidigare strategin att tiga ihjäl Sverigedemokraterna inte lyckades särskilt bra. Nu måste vi ta tag i debatten och avslöja för väljarna vad Sverigedemokraterna verkligen står för. Vi vet att det är ett främlingsfientligt, löntagarfientligt och kvinnofientligt parti och det måste vi föra fram, säger Mats Johansson (s), regionråd i Blekinge och demokratiansvarig i partistyrelsen.

Vassare argument

På lördagen samlades ett hundratal socialdemokrater i Stockholm för att diskutera Sverigedemokraterna (sd). Det mest konkreta som kom fram var bildandet av ett nätverk mellan de runt 140 kommuner där sd har ett politiskt inflytande.

– Tanken är att nätverket ska fungera som en kunskapskälla där vi sprider information om hur det här främlingsfientliga partiet uppträder och vilka förslag de för fram. Vi har ju märkt att deras motioner ser likadana ut i många kommuner, säger Mats Johansson.

Finns det inte en risk att Sverigedemokraternas bild av sig själva som politiskt förföljda stärks när ni så här tydligt utmålar dem som en gemensam fiende?

– Jo, och jag är medveten om att sd:s partiledning kommer att använda det här mötet på just det sättet. Men vi måste prova en ny strategi och ingenting är riskfritt.

Både rätt och fel

Nyligen aktualiserades frågan om socialdemokraternas förhållningssätt till Sverigedemokraterna. En politisk majoritet i Bromölla kommun ställde sig bakom sd:s förslag att beräkna kostnaderna för flyktingmottagandet. Efter starka reaktioner tog socialdemokraterna tillbaka sitt stöd och förslaget revs upp.

– Jag förstår att kommunledningen vill ha koll på sina utgifter, det är en respektabel uppfattning. Men sedan upptäckte ju partivännerna i Bromölla att de blev en del av Sverigedemokraternas nationella kampanj och det ville de inte vara. Så jag tycker att det var klokt att beslutet ändrades, säger Mats Johansson.

ARTIKELN HANDLAR OM