Nytt epo-medel på marknaden - omöjligt att spåra

SPORTBLADET

Ett nytt epo-medel för bloddopning är snart på marknaden.

Medlet inte går att spåra med de nu gällande urintesterna. Däremot i tester som visar förändringar i blodvärden. Dessa tester är i dag inte gällande.

Foto: SCANPIX
Bengt Saltin är oroad över det nya dopningmedlet.

- Vi måste gå över till indirekta blodtester, det är det enda sättet att komma åt problemet, säger Bengt Saltin, ordförande för FIS medicinska kommitté, i ett pressmeddelande.

Syns inte i urinet

Det nya medlet heter dynepo och är framtaget i USA där två företag i nuläget tvistar om patenträtten. Det förrädiska är att det inte går att spåra medlet med de nu gällande urintesterna. Däremot kan man se det i tester som visar förändringar i blodvärden, till exempel hemoglobinhalt, men dessa är i dag inte gällande.

Saltin säger även att det internationella skidförbundet är berett att gå till idrottsdomstol med fall av positiva blodtester trots att förbund och jurister ännu inte formulerat de lagar som krävs. Han menar att man på FIS har god beredskap inför kommande säsong på hur man ska avslöja användandet av dynepo.

Müegg borde ha stoppats

Enligt Saltin var många av de främsta vid OS i Salt Lake City bloddopade.

Vid Nordisk träningskonferens i Östersund i går visade han till exempel den avslöjade Johann Mühleggs blodvärden under förra säsongen. Det är tydligt att spanjoren borde ha stoppats långt innan OS.

- Det berodde delvis på misskommunikation mellan FIS och Wada, säger Saltin.

Ett annat problem kring bloddopning är att vissa åkare har en naturligt höga hemoglobinvärden. Svensken Niklas Jonsson är en av dem. Dessa åkare kan ansöka om dispens. Tyvärr fuskas det även på detta område. Av 17 sökta dispenser i fjol visade sig endast en åkare ha naturligt höga blodvärden.

I fjol avslöjades 6 klara fall av bloddopning men det mesta tyder på att det fanns kanske dubbelt så många.

Ökar syreupptagningen

Johanna Garå