Alla bevis förstörda

Antidopningschefen till Sportbladet: Känns riktigt, riktigt dåligt

Foto: FOTO: VG, AP
SKANDALEN VÄXER Fem åkare har lämnat prover som tydde på epo-dopning, När Rasmus ­Damsgaard, chef för internationella ­skidförbundets antidopningsavdelning, skulle analy­sera b-proven upptäckte han att de förstörts på Wada-labbet – utan att fråga. ”Det behöver de inte göra men de visste att jag granskade just de proven”, säger Damsgaard till Sportbladet.
SPORTBLADET

Liberec. I november avslöjades att fem åkare lämnat prover som tydde på epo-dopning.

I dag får de tävla i VM.

Nu kan Sportbladet avslöja anledningen:

B-proven förstördes av Wadas antidopningsavdelning.

Här får dopningsskandalen en förklaring:

Vanligt slarv gör att ingen kan dömas.

– B-proven är förstörda av labbet, så vi tvingades låta dem gå, säger danske Rasmus Damsgaard.

I november uttalade FIS, internationella skidförbundet, att fem åkare i världseliten hade testats positivt för vad som med stor sannolikhet var bloddopningen epo. Deras namn skulle offentliggöras runt jul.

Men tiden gick och gränsen flyttades fram.

”Behövde gå till Wada”

När VM närmade sig sa medieuppgifter att alla åkare var från Ryssland och att de i huvudsak slapp få sin dom för att den internationella antidopningsbyrån Wada och FIS inte enats om ett gränsvärde för när man är dopad.

Båda de uppgifterna är fel.

I går avslöjade Sportbladet att åkarna också kommer från ett mindre grannland, nu framkommer varför inga av dem har offentliggjorts.

– Historien med de fem åkarna är att jag och FIS advokat behövde gå till Wada för att diskutera fallen. Innan vi kunde avslöja några namn behövde vi ha ett fall att gå vidare med, säger Damsgaard.

Tydde på epo

Wada höll med om att resultaten tydde på epo och ville driva saken till högsta instans, idrottens skiljedomstol CAS, men först skulle b-proven analyseras.

Då upptäcktes det förödande.

– Jag måste erkänna att jag har gjort ett misstag som trodde att laboratoriet skulle behålla alla misstänkta epo-urinprovsrester och b-prov. Men det står i Wadas regler att om det internationella förbundet inte har instruerat dem att behålla epo-urinproven efter tre månader så ska de förstöras. Så Wada förstörde b-proven efter tre månader. Utan att fråga, som de inte behöver, men å andra sidan visste de att jag granskade och ifrågasatte just de proven, säger Damsgaard.

”Riktigt, riktigt dåligt”

Så nu är alla bevis förstörda?

– Ja, så kan man säga. Ja.

Och åkarna kan tävla i VM enbart på grund av detta?

– Ja, det kan de. Och de kommer att tävla om de har blivit uttagna av sina länder. Alla fem.

Hur känns det för dig?

– Riktigt, riktigt dåligt.

FAKTA

SÅ MANIPULERAS BLODVÄRDET MED EPO-DOPNING

EPO-dopning är ett sätt att lura kroppen att öka produktionen av röda blodkroppar och därmed mängden syrebärande hemoglobin.

Ett läkemedel för bland annat njursjukdomar och blodbrist kan användas.

1 EPO injiceras under en längre period.

2 Benmärgen stimuleras att öka produktionen av röda blodkroppar.

3 Effekten blir ökad syresättning av musklerna och prestationsförmågan ökar i uthållighetsgrenar som längdskidåkning – med upp till tio procent.

DETTA HAR HÄNT

Vår 2008: FIS testar alla i världstoppen och för urinproven till ett Wada-godkänt laboratoirum för analys. Fem av dem visar skiftande värden som stämmer ytterst väl överens med epodopade åkares prover.

Vår/sommar 2008: Rasmus Damsgaard, chef för FIS antidopningsprogram, får resultaten från de fem A-proven och börjar fördjupa sig i fallen.

27 november 2008: På en medicinsk konferens i Berlin berättar den svenske dopningsjägaren Bengt Saltin att fem elitåkare misstänks. Till jul ska namnen avslöjas.

Januari 2009: Inga namn har kommit fram. Damsgaard tar resultaten till Wada för att föra vidare allt till CAS, idrottens skiljedomstol. De enas om att väcka åtal så fort b-proven är inne. Då upptäcker Damsgaard att proven sedan länge är förstörda utan hans vetskap.

6 februari 2009: Tidningsuppgifter säger att samtliga fem är från Ryssland.

19 februari 2009: Damsgaard säger att problemet är större än att bara vara koncentrerat till ett land. Men fortfarande nämns inga namn.