Reglerna ger Johuag fel: ”Minst två år”

SPORTBLADET

Therese Johaug skyller sitt positiva prov på läkaren och menar att hon är helt utan skuld.

Wadas regelverk ger dock inte henne rätt utan pekar på att hon bör få minst två års avstängning – vilket skulle innebära att hon missar både VM och OS.

– Så är det om man förhåller sig till reglerna, säger dopningskommissionens erfarne handläggare Tommy Forsgren.

Foto: Bildbyrån
Tommy Forsgren.

En gråtande Therese Johaug mötte pressen efter det positiva dopningsbeskedet. Hennes ståndpunkt var tydlig.

– Situationen är helt obeskrivlig. Jag har inte ord som kan beskriva hur jag mår. Men jag kan sitta här rakryggad och säga allt för jag har noll skuld i den här saken, sa hon.

Utpekad som ansvarig av Johaug är landslagsläkaren Fredrik Bendiksen, som också avgick som en följd av att han tillhandahållit läppkrämen med den förbjudna substansen clostebol.

”Samma ursäkter överallt”

Förklaringen har tagits emot på olika sätt i skidvärlden.

– Till syvende och sist är det den aktives ansvar vad man stoppar i sig och stryker på huden. Problematiken finns över hela världen och gränsen går varken hos Norge eller Sverige. Anledningar och ursäkter är desamma överallt, säger SOK:s antidopningsexpert Bo Berglund.

– Det finns så mycket medel och krämer att det är hopplöst att ha koll, säger Thomas Wassberg som menar att det frågan om en "storm i ett vattenglas”.

Men frågan är hur Therese Johaugs förklaring påverkar norskans kommande straff? Under dagen har flera uttalanden om strafflängd cirkulerat.

”Clostebol är en anabol steroid och om det hittas i urinet så ger det sannolikt fyra års avstängning enligt WADA:s regelverk (om inga tidigare sanktioner har införts mot idrottaren)", skriver Rasmus Damsgaard, internationella skidförbundets antidopningsexpert i ett mejl till SVT.

– Det kan bli allt från ett frikännande till fyra års avstängning, säger Antidopning Norges juridiske rådgivare Britha Rökenes.

Döms av norsk idrottsdomstol

Sportbladet har med hjälp av RF:s erfarne antidopningsmedarbetare Tommy Forsgren, handläggare i dopningskommissionen och expert på Wadas regelverk, försökt klarlägga vilken straffsats som kan komma ifråga och hur vägen dit ser ut.

Ärendet behandlas av Antidopning Norge som lägger fram ett ärende till den så kallade Påtalenämnden som i sin tur gör en anmälan med ett straffyrkande till Domsutvalget som är en norsk idrottsdomstol under NIF, norska motsvarigheten till RF, där ett beslut sedan tas om straff.

Precis som Rasmus Damsgaard slagit fast säger Wadas kod att användning av anabola steroider i grundläget ger fyra års avstängning. Från det kan man senare få olika straffrabatter. Tommy Forsgren har i dag läst in sig specifikt på reglerna som kan vara applicerabara i det aktuella fallet. Han betonar att han inte har någon insyn i den norska utredningen men att regelverket ser likadant ut över hela världen.

”Oerhört intressant”

– Det är oerhört intressant. Man börjar med att bedöma avsikten och här föreligger knappast någon avsikt att höja prestationsförmågan. Det gör att man kan komma ner från fyra år till två år, säger han och fortsätter:

– Sen har hon har alltid ansvaret för det hon stoppar i sig, men där utöver kan man bedöma olika grader av det vi i Sverige kallar "fel och försummelser". Kan man bevisa att man har gjort det här ”helt utan fel och försummelse” kan man komma undan med en tillrättavisning.

– Men, och här blir det intressant, läser man kommentarerna till regelverket står det att om man förlitar sig på sin egen läkare så räknas inte det som att man gör något utan fel och försummelse utan då är det bara "delvis utan fel och försummelse" vilket innebär att straffet bara kan sänkas från fyra år till två år.

Så slutsatsen här är att om man erkänner bruket av medicinen, men skyller på sin läkare, kan regelverket inte fria dig helt utan du får två år?

– Ja, så är det om man förhåller sig till reglerna.

Betyder att hon missar OS

Och rabatterna kan inte läggas ihop? Att man får två års avdrag för att det inte är prestationshöjande och sedan två ytterligare för att läkaren gjort ett misstag?

– Nej, ner till 24 månader är det maximala. Så som vi har läst in oss på regelverket i dag finns det inget spann som går längre ner än till 24 månader.

Om ett sådant straff verkställs missar Therese Johaug både VM i Lahti och OS i Peyongchang 2018.

Tidigare i dag har Antidopning Norge sagt att man skyndsamt ska behandla ärendet men att det kan dröja upp till sex veckor innan utredningen är klar. När sedan dom faller är oklart. En fällande dom kan också överklagas till Cas av Therese Johaug, Antidopning Norge, Wada eller Fis.

FAKTA

Processen från test till straff:

Therese Johaug testade positivt för Clostebol. En mild anabol steroid.

Hon har erkänt bruket, men inte med avsikt att höja prestationen.

En utredning görs nu av Antidopning Norge. Under tiden kan Johaug själv avgöra om hon vill vara avstängd eller fri att tävla. I nuläget är hon inte avstängd.

De lägger sedan fram ärendet till Påtalenämnden som motsvarar dopningkomissionen i Sverige. De granskar materialet och yrkar sedan på ett straff. När fallet hamnar här stängs också utövaren av interimistiskt, max två månader i taget.

Beslut tas sedan i Domsutvalget, en norsk idrottsdomstol under Norska Idrettsförbundet, NIF.

Beslutet kan sedan överklagas av utövaren, Antidopning Norge, Wada eller Fis. Nästa, och sista, instans är idrottens skiljedomstol, CAS.

Det tar man hänsyn till vid strafflängd:

Substans: Clostebol har ett straffvärde som i grunden är 4 år.

Därefter kan man få straffrabatt om något av följande kan bevisas:

Att det inte fanns avsikt att höja prestationsförmågan. Kan sänka straffet från 48 till 24 månader.

Om man tagit preparatet ”utan fel eller försummelse”. Exempelvis om man kan bevisa att en medtävlare medvetet har saboterat någon dryck eller liknande. Då kan man klara sig med tillrättavisning.

Om man tagit preparatet ”delvis utan fel och försummelse”. Under den kategorin räknas bland annat att man blint litat på doktor eller tränare. Kan korta straffet från 48 månader ner till 24 månader, men inte mer.

Tidigt erkännande. Är en förhandlingsfråga med Wada, men straffet kan aldrig kortas till mindre än 24 månader.

Väsentlig medverkan i utredningen. Kan man med hjälp av information från utredningen fälla någon annan kan straffet nedsättas hela vägen till tillrättavisning.