Experten trött på astmadebatten

’Det är irrelevant’

SPORTBLADET

Hela hösten har en astmadebatt rasat efter Martin Johnsrud Sundby-fallet uppdagats.

Fis antidopningexpert Rasmus Damsgaard har tröttnat.

– Det är irrelevant för det verkliga antidopningsarbetet, säger han.

I stället föreslår han ett helt nytt regelverk.

Astmadebatten har splittrat skidstormakter som Norge och Sverige och i höst har skidfans fått lära sig allt om normala doser av ventoline, salbutamol och användandet av nebulisatorer.

I stället för att diskutera försäsongsform har läkare debatterat om var gränsen mellan astma och irriterade luftrör går – eller om man ens bör dra en gräns.

Läkaren, och Fis antidopningsexpert, Rasmus Damsgaard är trött på debatten.

”Inte förbättrande”

– Jag är av uppfattningen att astmamedicin inte är prestationsförbättrande och därför är helt irrelevant för det verkliga antidopningsarbetet. Astmaproblematiken skymmer arbetet med att identifiera användarna av de verkligt prestationsförbättrande preparaten som EPO, steroider, tillväxthormon och blodtransfusioner, säger den danske experten.

Under början av 2000-talet var han själv ansvarig för behandlingen av astmadispenserna i Fis.

– De tog tid, allt för mycket tid, säger han.

Och även om det arbetet med astmadispenser är utlagt på entreprenad nu vill han se alla astmafrågor helt åtskilda från antidopningsarbetet framöver.

– I stället borde man införa en lista över vanligt förekommande kroniska sjukdomar som till exempel astma, diabetes och ADHD där en internationell expertpanel tar fram en praxis för Best Clinical Practice och som vid tveksamheter kring behandling kan dra in tillstånd, säger Damsgaard och utvecklar:

– Om en utövare har behov av en annan medicinering än det som är internationell praxis ska det bara kunna godkännas av den här expertpanelen. Astma är en komplex sjukdom och kräver komplex behandling. Mycket mer komplex än vad antidopningsexperter förstår!

”Två separata listor”

Förslaget ligger inte för behandling inom varken Fis eller Wada i nuläget, men Rasmus Damsgaard säger att han har försökt påverka utvecklingen i den här riktningen sedan 2002.

– Den nuvarande listan borde genomgå ett paradigmskifte och betraktas som två separata listor. 1) En dopningslista med tillhörande experter i Wadas regi och 2) En medicinlista med tillhörande experter för utövare med diagnosticerade sjukdomar som ska vara självständig från Wada och betald av idrottens organisationer.

”Tydliga regler”

När landslagsläkare Per Pliggen Andersson hör om Rasmus Damsgaards förslag säger han:

– Det är klart det finns betydligt potentare sätt om man ska prata sätt att dopa sig, så är det naturligtvis. Det som är tråkigt i den här debatten är att många av de som behöver medicin tvekar på att ta medicin. Och vi vet att underbehandlad astma kommer i högre utsträckning försämras än en behandlad astma. Vi ska jobba för att normalisera ett sjukdomsförlopp.

Vad säger du om att internationell, medicinsk, expertis skulle ta fram ett nytt regelverk?

– Jag kan säga så här, regelverket är väldigt tydligt. Vi måste förhålla oss till de regelverk som finns och det är mycket tydligt.