Brutna band

Relationerna till föräldrar, barn, syskon och andra släktingar brukar vara livslånga. Men ibland klipps banden och kontakten med en nära anhörig avbryts eller upphör. Varför blir det så? Och hur är det att leva med brutna band?

12 JUN 2020 RELATIONER

Så hanterar du en kontrollerande mamma

När mamma kontrollerar och kritiserar dig långt upp i vuxen ålder, är det som bäddat för konflikter.