Debatten om fri abort

Följ den senaste rapporteringen och det politiska spelet kring rätten till fri abort - ett ämne som engagerar och upprör.