Den döende politiken

Politiken dör.
Partierna får allt svårare att värva medlemmar och personer som vill ta förtroendeuppdrag. Det är ett problem för demokratin och hela vårt samhällssystem.
Eller lever politiken?
När gamla partier tvinar bort blir Sverigedemokraterna en maktfaktor.
Peter Kadhammar beskriver i fyra reportage hur makten förändras i Sverige.