Det nya amorteringskravet

Finansinspektionen föreslår att amorteringskravet skärps.
Människor med stora lån ska amortera mer, enligt förslaget som lades fram 13 november 2017.