Donald Trumps sjukförsäkringsreform

USA:s president Donald Trump vill ersätta Amerikas nuvarande sjukförsäkringssystem Obamacare med en ny sjukförsäkringsreform. Aftonbladet har samlat alla artiklar om presidentens försök till ett byte av sjukförsäkringsreform.

12 OKT 2017 NYHETER

Trump skrev under sjukförsäkringsdekret

 I ljuset av Republikanernas oförmåga att riva upp och ersätta sjukförsäkringslagen "Obamacare" agerar president Donald…