Donald Trumps sjukförsäkringsreform

USA:s president Donald Trump vill ersätta Amerikas nuvarande sjukförsäkringssystem Obamacare med en ny sjukförsäkringsreform. Aftonbladet har samlat alla artiklar om presidentens försök till ett byte av sjukförsäkringsreform.