Youtube tar strid mot antivaccin: ”Farligt”

 Flera annonsörer hoppar av