Fetmaexplosionen

Sverige är på väg mot en fet chock. År 2030 kommer mer än var fjärde man vara tjock, larmar Världshälsoorganisationen WHO. Här är alla artiklar om fetmaexplosionen som är på väg att drabba landet.