Jordbävningen i Haiti

Över 200 000 människor dog i jordbävningen i Haiti 2010 som fick förödande konsekvenser. Följ Aftonbladets samlade rapportering om tradegin här.