Jordbävningen i Nepal 2015

Över 8000 människor dog i jordbävningen i Nepal 2015. Följ Aftonbladets samlade rapportering om tradegin och TV-klipp från skalvet här.