Kampen för personlig assistans

Läs Aftonbladets samlade material om kampen för personlig assistans och om debatten kring LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

16 MAJ DEBATT

Människor är livrädda för Försäkringskassan

 Debattören: Målet är att urholka lagen om personlig assistans

1

2

3

>