Kampen för personlig assistans

Läs Aftonbladets samlade material om kampen för personlig assistans och om debatten kring LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.