Antidepressiva medlen som funkar bäst – och sämst

Forskare har funnit ett samband mellan depression och hjärninflammation.