Mässlingutbrott i Stockholm

Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar – och kan vara livsfarlig för framför allt små barn. I mars 2017 drabbades tio personer, varav sju barn, av mässling inom loppet av en månad.

16 MAR 2017 NYHETER

Därför är det viktigt att vaccinera sig mot mässling

 Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar – och kan vara livsfarlig för framför allt små barn.

15 MAR 2017 LEDARE

Gud hjälper inte mot mässlingen

 LEDARE: De flesta föräldrar vill sina barn det bästa. Men i bland vet faktiskt inte föräldrarna själva vad som är bäst.