18 OKT 2016 KULTUR

Ett livstecken från Bob Dylan

 Vidgår Nobelpriset på sin hemsida NOBELPRISET. Så har Bob Dylan till slut gett ett litet livstecken ifrån sig.