Oroligheterna på HVB-hemmen

Hittills har ungefär 65 kommuner anmält sig själva till IVO för att de inte anser sig klara av att hålla sig inom lagstiftningens krav när det gäller att utreda barnens behov, hitta boenden och kompetent personal. Läs allt om oroligheterna på HVB-hemmen här.

29 JAN 2016 SAMHÄLLE

Anders nära bli knivhuggen på HVB-hemmet

 Efter ett 20-tal våldsamma incidenter, var Anders en hårsmån från att bli knivhuggen på ett HVB-hem.