Pensionsilskan

I år är det 30 år sedan dagens pensionssystem började konstrueras. När det sjösattes i slutet av 1999 väckte det stort internationellt intresse, det beskrevs som ett helt stabilt system som skulle hålla till nästa istid. 
Nu diskuteras det mer än det gjorde när det först presenterades. 
Missnöjet bland pensionärerna växer och oron bland de unga ökar.
I en serie artiklar kommer Aftonbladet att berätta om det svårlösta pensionsproblemet och hur det drabbar oss alla.

Ilska mot nya pensionsändringen: Orimligt

 Kommunal kontrar med ”Britt-Marie-pension”