Psykopater – bara i Plus

Psykopater - läs om utmärkande drag, råd från relationsexperter och egna berättelser från människor som levt i relationer med psykopater här på Aftonbladet.