När Sverige sviker

■ Det är kris i en tredjedel av landets kommuner. Och värre kommer det att bli. Antalet barn, unga och riktigt gamla kommer att öka kraftigt. Nya skolor, förskolor och äldreboenden behövs. För att ha råd skulle kommunerna behöva gå med vinst – det gjorde bara 109 av 290 av dem 2018.
■ Aftonbladet granskar Sveriges kriskommuner.