Svenska hjältar

PRESENTERAS AV

Bakslag i FN för flickors rättigheter

Runt 40 länder går emot lagar som gynnar kvinnor

avCecilia Gustavsson

På onsdag är det Internationella flickdagen. Men just nu pågår ett bakslag för flickors rättigheter.

Runt 40 länder i FN går ihop och stoppar förslag som gynnar tjejers frihet.

– Det finns starka krafter som vill vrida klockan tillbaka, säger Anne-Sophie Lois, chef för Plan Internationals FN-kontor i Geneve.

Foto: Thinkstock/AP TT/NTG Scanpix
Flickor diskrimineras hela livet, och nu pågår ett bakslag i FN.

Flickors och kvinnors situation i världen är extremt utsatt. Flickdagen är instiftad av FN och barnrättsorganisationen Plan International för att uppmärksamma flickors villkor.

– Från vaggan till graven diskrimineras flickor och kvinnor systematiskt. Det kan handla om allt ifrån att de inte får något födelsebevis och mindre mat till att de får färre möjligheter till utbildning och inte har rätt att delta fullt ut i samhällslivet, säger Anne-Sophie Lois.

Några exempel:

• Graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken för 15–19-åriga flickor i utvecklingsländer.

• Varje år dör runt 70 000 flickor under 18 år av graviditetsrelaterade komplikationer.

• Var tionde flicka under 20 år har utsatts för sexuellt våld.

• Över 47 000 flickor tvingas gifta sig varje dag. Barnäktenskap gör bland annat att de måste sluta skolan och att de föder barn innan deras kroppar är utvecklade.

• Våldtäkt används systematiskt som ett vapen i krig och konflikter.

• Runt 200 miljoner flickor och kvinnor är könsstympade, varje år riskerar ytterligare 3 miljoner att drabbas.

Trots detta har nu flera länder i FN gått samman i en grupp som kämpar med näbbar och klor för att begränsa tjejers och kvinnors rättigheter och behålla traditionella värderingar. De värnar kärnfamiljen med mamma, pappa, barn och anser bland annat att sexualundervisning är farlig för att den frestar unga att börja ha sex.

– Vi förstår nog inte alltid hur långt vi kommit i Sverige och hur känsliga dessa frågor fortfarande är på många håll, säger Anne-Sophie Lois.

Den bakåtsträvande alliansen i FN går emot jämställdhet genom att underminera individens rättigheter – det drabbar kvinnor och barn. Till gruppen hör bland andra Ryssland, Kina och Mellanöstern.

Vad kan länder som kämpar för flickors rättigheter göra för att gå emot de här länderna?

– Det handlar om att stå upp för internationella överenskommelser och kämpa för att regeringar efterlever dem. Minst lika viktigt är att arbeta för att bryta de skadliga normer och sedvänjor som råder i länderna. I många fall kan lagarna säga en sak och traditionella värderingar en annan. Här kan bistånd användas till att stödja organisationer för mänskliga rättigheter, säger Anne-Sophie Lois.

– Inte minst måste flickorna själva känna till sina rättigheter och vara med i förändringsarbetet.

Ett uppmärksammat exempel på bakslaget mot kvinnor är när Donald Trump drog in stödet till organisationer som informerar om abort. En följd är att tonårsgraviditeter och livsfarliga aborter ökar, liksom att hiv sprids när unga inte lär sig använda kondom.

Ett annat exempel är en ny lag i Ryssland, där det nu i princip är lagligt att misshandla sin hustru.

Källor: WHO, FN, Plan International.

Foto: Privat
– Vi måste normer och sedvänjor som skadar flickor, säger Anne-Sophie Lois, chef för Plan Internationals FN-kontor i Geneve.