PRESENTERAS AV

”Min mor hade en svår uppväxt – och hon kämpar fortfarande”

SVENSKA HJÄLTAR

Min mor Lena Lundström är verkligen en sann vardagshjälte.

Mor blev den 23 september 57 år. Under hela sin uppväxt levde hon under stor press av misshandel och våld från sin far.

När mor var 14 år träffade hon min far, som var nio år äldre. Min far tilllät inte mor glädjen med livet utan stängde in henne. När mor var 16 år födde hon mig och tre år senare min syster.

När mor inte orkade leva det liv som far erbjöd henne så hotade han att ta livet av hela familjen. Det slutade med att far tog sitt eget liv. Jag var då drygt 5 år.

Mor fick gå igenom oändliga trauman vid unga år. Trots detta har mor sökt glädjen med livet.

Hon tog hand om sin sjuka mor som bodde hos oss under flera år. Dessutom tog hon hand om sina tre yngre syskon som även de bodde hos oss. Samtidigt var hon en ung heltidsarbetande ensamstående mor till oss flickor.

Ovanpå detta hade vi sommarbarn under somrarna och under de senaste åren har mor även haft familjehem för utsatta unga människor. Hon är också god man till flertalet funktionshindrade människor och hon arbetar fortfarande heltid.

Som om inte detta vore nog så har mor kämpat mot en egen svår sjukdom i form av restless legs, som har plågat henne under många år. För en tid sedan fick hon en dosa inopererad i kroppen som pumpar ut medicin via ryggmärgen och hon fick äntligen slippa smärtan och sömnlösa nätter.

När jag var 18 år hade mor träffat en ny man. Med denna man fick hon två flickor, varav den yngsta har en utvecklingsstörning. Min mor skilde sig från mannen när hon upptäckte att han var alkolist och blev aggressiv när han drack. Så mor fick även här ta eget ansvar för flickornas uppfostran.

För en månad sedan fick vi provsvar: mor har cancer. Hon genomgår nu sin cellgiftsbehandling samtidigt som hon har två familjeflickor hemma och hennes yngsta dotter behöver stöd i sin utveckling.

Min mor har skrivit en bok om sin uppväxt som ligger ute på nätet. Den heter FÖRBASKADE SLYNA – det var så hennes far tilltallade henne.

Mor är den sanna vardagshjälten och förtjänar hyllning för detta.

Hon har som värdegrund att problem är till för att lösas och hennes dörr står alltid öppen.

Trots att hon kämpar så hittar hon alltid glädjen i livet.

Annemo Eriksson