”Landets elever är oroliga för framtiden”

Sveriges Elevkårer: Vi måste bygga ut skolhälsovården

SVENSKA HJÄLTAR

I Sveriges Elevkårers tält under Almedalsveckan kan besökare beställa en glass bestående av en kula magsår, social fobi eller panikångest. I utbyte får de lova att förbättra för unga som mår dåligt i skolan.

– Elevhälsan måste bli mer tillgänglig, säger ordförande Lina Hultqvist.

För fler liknande artiklar − följ Svenska Hjältar på Facebook


– Vi vill lyfta frågan om psykosocial ohälsa i en annan kontext. Det handlar om trakasserier och kränkningar men också att eleverupplever en stor framtidsoro inför vad som komma skall efter gymnasiet, säger Sveriges Elevkårers ordförande Lina Hultqvist om kampanjen #okulglass.

Utredningar som konstaterar problemet och sedan läggs på hög räcker inte menar hon. Det krävs handlingskraft för att elever i svenska skolor ska må bättre. Skolor har ansvar att se till att den psykosociala arbetsmiljön för elever ska vara bra, men utan påtryckningar hjälper inte såna krav tycker Lina Hultqvist.

Foto: ANDREAS STENBERG
Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer vill lyfta frågan om elevers psykiska ohälsa.

Vad vill du säga till utbildningsminister Gustav Fridolin?
– Jag skulle vilja säga till Gustav, se till att samordningen mellan myndigheter blir bättre och säkerställ att skolhuvudmännen tar sitt ansvar.

Måste få mer tid

I våras lade Skolkommissionen fram en rad olika förslag på hur styrningen av skolan kan förändras. Det handlar bland annat om ökad statligt ansvar och regionala strukturer för Skolmyndigheter. Det tycker Sveriges elevkårer är bra.

– Jag tror att det är positivt att se till att staten tar mer ansvar för nationella mål, att man stärker myndigheter regionalt. Utformas det på ett bra sätt tror jag det är bra, säger Lina Hultqvist och forsätter:

– Skolkommissionen lyfte det förebyggande arbetet som elevhälsan ska göra, ska man jobba preventivt för att elever inte ska bli sjuka räcker det inte att elevhälsan finns på plats bara två gånger i veckan.

Foto: ANDREAS STENBERG
”Sexualundervisningen behöver breddas och ta upp frågor som samtycke och respekt för andras kroppar och integritet”, säger Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges Elevkårer.

”Prata mer om samtycke och integritet”

En annan del av det psykiska välmåendet handlar om att minska sexuella trakasserier och ofredanden. Där behövs det dels förbättringar inom vården, för att fånga upp de som har utsatts, men också ett annat perspektiv inom skolans undervisning tycker Lina.

– Sexualundervisningen behöver breddas och ta upp frågor som samtycke och respekt för andras kroppar och integritet. Sexuella trakasserier ska aldrig vara okej och där är den psykosociala arbetsmiljön oerhört viktig.

ARTIKELN HANDLAR OM