PRESENTERAS AV

”Jobbar 9 till 5 – sen brukar hon sina marker ekologiskt”

SVENSKA HJÄLTAR

Maria Wardin och hennes familj har med stor inlevelse och vilja att lära sig nya saker brukat sina marker så att alla deras produkter är ekologiskt odlade.

Allt detta kräver stora insatser vid sidan om ett vanligt 9 till 5 jobb. Med sådan omsorg och insikt finns det en ljusglimt att kunna ge våra barn en dräglig miljö i en verklighet som mest präglas av miljöförstöringar.

Att sprida denna miljömedvetenhet om vad våra matprodukter kommer ifrån gör att barn och ungdomar har möjlighet att inte göra om våra misstag. Detta uppdrag sprider Maria med stor entusiasm och glädje.

Karin Sterzel