Detta är ALS (amyotrofisk lateral skleros)

Detta innebär de neurodegenerativa sjukdomarna

Uppdaterad 2022-08-31 | Publicerad 2019-04-24

ALS (amyotrofisk lateral skleros)

ALS, amyotrofisk lateral skleros, är namnet för en grupp neurodegenerativa sjukdomar där nervceller i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen dör. Detta leder till muskelförtvining och förlamning. Forskarna uppskattar att drygt 220 personer årligen insjuknar i ALS i Sverige.

Medelåldern vid symtomdebut är ca 58 till 60 år, men variationen är stor.

Det finns många typer av ALS, med olika orsak och symtom.

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Om du har MS uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna och det gör att impulser inte kommer fram som de ska. Det finns ingen behandling som botar sjukdomen, men läkemedel kan bromsa sjukdomsförloppet och lindra besvären.

Källa: Hjärnfonden och 1177.se