Ksanet, 29, kämpar för fler perspektiv på psykisk ohälsa

Har startat Fiori som lyfter en svart kvinnas perspektiv

Uppdaterad 2022-02-01 | Publicerad 2020-06-08

SOLNA. Ksanet Habte tröttnade på att svarta kvinnors perspektiv aldrig fanns med i samtal om psykisk ohälsa - och varför man drabbas av det.
Därför grundade hon nätverket Fiori.
– Våra erfarenheter räknas lika mycket som alla andras, säger hon.

Ksanet Habte har grundat nätverket Fiori.

Första gången Ksanet Habte, i dag 29 år, höjde sin röst offentligt var efter att hon hade sett en miniserie på SVT om utbrändhet bland unga kvinnor. Trots sina egna erfarenhet av utmattningssyndrom kände hon inte igen sig i beskrivningarna från tjejerna som medverkade.

– Programmet var bra gjort men jag tyckte att det saknades representation och perspektiv på orsaker till att man drabbas av psykisk ohälsa. Det är så olika hur man upplever det. Alla blir inte sjuka av samma anledning och det är viktigt att lyfta, säger Ksanet Habte.

När hon själv drabbades av utmattningssyndrom hösten 2018 hittade hon inga berättelser som hon kände att hon kunde relatera till. Eftersom hon aldrig hade läst om en svart kvinna som blivit utmattad hade hon heller inte tänkt på att hon själv kunde drabbas – eller på sätt att förebygga det.

– Jag uppmärksammade ett tomrum och tänkte att om jag vill se en förändring så får jag skapa det själv. Därför grundade jag nätverket Fiori, just för att kunna samla svarta kvinnors erfarenheter. Det är berättelser som sällan ges utrymme i offentliga samtal och i media.

Instagram-kontot Fiori delar Ksanet kunskap och reflektioner. Hon låter även andra personer ta över kontot för att berätta om sina erfarenheter. Allt arbete med Fiori sker på fritiden, dagtid jobbar hon som beslutsfattare på en statlig myndighet.

– Mitt mål är att det i samhället ska finnas en mångfald av berättelser. Jag har alltid utgått från en svart kvinnas perspektiv, eftersom jag är en svart kvinna, och de som tar över kontot är också kvinnor och män som definierar sig som svarta. Även om våra berättelser är liknande så skiljer de sig åt.

På internetkontot FIORI delar Ksanet kunskap om psykisk ohälsa, och låter andra ta över kontot och berätta om sina erfarenheter.

Lever i ett mellanförskap

Ksanet Habtes erfarenhet efter att ha hållit i workshops är att många tjejer skäms över att behöva berätta för sin omgivning att de mår dåligt.

– Många jag pratat med har drabbats av stress på grund av föräldrarnas obehandlade trauman. Samtidigt tänker de att de inte har rätt att må dåligt eller känna sig stressade just med tanke på allt föräldrarna eller andra släktingar behövt gå igenom. Det blir en ond cirkel och till slut kraschar man.

Ksanet tycker att även sjukvården har mycket att lära.

– Det är många som inte känner sig förstådda när de söker vård. Samtidigt är det svårt för de här tjejerna att få hjälp eftersom sjukvården ofta saknar kunskap och verktyg att hjälpa. De vanliga manualerna fungerar inte.

Ksanet beskriver att hon själv, såsom många andra i Sverige, lever i ett ”mellanförskap” mellan två kulturer och att det är en bidragande orsak till stress.

– Vi har en press om att vi behöver jobba extra hårt för att bevisa vår svenskhet. Vi måste vara bättre än alla etniska svenskar för att anses som likvärdiga. Det är en sorts strukturell rasism som utöver ökad stress och press också skapar frustration och kan leda till depression, säger hon.

”Lär mig nytt hela tiden”

Ksanet Habte säger att hon lärt sig mycket genom det ideella arbetet med att driva Fiori.

– Det har varit helande och en stor del av min process till vart jag är i dag. Jag har lärt känna många människor och fått känna att jag inte är ensam i det jag upplever. Det är mycket kärlek, insikter och perspektiv och jag lär mig något nytt hela tiden.

Ksanets mål framåt är att berättelserna som finns samlade hos Fiori ska få ta mer plats i samhällsdebatten och bidra till mångfald.

– Pratar vi om exempelvis psykisk ohälsa borde vi släppa fram fler olika typer av människor. Då kan man lära sig något nytt av varandra och ta del av erfarenheter från olika perspektiv, säger hon.

Svenska Hjältar startades av Aftonbladet 2007.

Varje år skriver vi om hundratals vardagshjältar som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet.

Av dessa utser vår jury sju hjältar som prisas på Svenska Hjältar-galan i december på Aftonbladet.se och i TV3.

Nominera din hjälte här nedan!