PRESENTERAS AV

”Ensam i Sverige om sjukdomen – hennes bror räddade henne”

SVENSKA HJÄLTAR

Jan Pettersson gav sin benmärg till sin syster utan att tveka.

Marie Wielbass har efter en 17-årig sjukdomsbild och många sjukbesök fått benmärg av sin bror.

Marie hade en immunbristsjukdom som hon är ensam om i Sverige och man har inte hittat någon i USA heller.

Ingen visste om hon skulle överleva, eftersom en donation aldrig har gjorts just på hennes sjukdom – eftersom den inte varit känd förrän nu.

Jan är vår hjälte, eftersom han aldrig tvekade att ge henne sin benmärg. Enligt läkarna var Tobiasregistret aldrig ett alternativ, så det var Jan eller inget.

Det vi vet i dag är att transplantationen är lyckad och hon är 100% Janne.

Det har nu gått cirka ett år och åtta månader sedan den utfördes och Marie har tack vare sin bror fötts på nytt.

Lena Wielbass Aldén