PRESENTERAS AV

”Han fixade återvinning av papper, plast och metall i skolans alla hus”

SVENSKA HJÄLTAR

Min pappa, Mark Kosman, har inspirerat mig bland många andra att det inte är en börda att vara miljövänlig, det är snarare något som ska ingå i vardagen.

Han arbetar som vaktmästare på Tullinge Gymnasium och har förhandlat med kommunen för att få pengar till ett nytt sopsystem i gymnasiet.

Han har nu ordnat återvinningsstationer i alla fem hus på skolan, samt pappersåtervinning i varje klassrum. Skolan återvinner nu hundratals kilo papper, mjuk och hård plast, pantburkar osv. Han har gjort allt detta på eget initiativ och har ingen som helst tanke på pengar.

Hans nästa projekt kommer bli hela Botkyrka kommun och jag har ingen som helst tvekan på att han snart har alla skolor i Botkyrka återvinna varenda kilo papper, plast och metall.

Han är min miljöhjälte!

Adele Kosman