PRESENTERAS AV

”Vill att folk lokalt ska ställa om sin stad mot klimatförändringar”

SVENSKA HJÄLTAR

Omställning Sverige är den svenska delen av den globala miljörörelsen Transition Towns som på bara fem år har spridit sig till 50 länder i alla världsdelar.

Till Sverige kom rörelsen för tre år sedan och på den tiden har den växt ifrån att vara en handfull personer till att omfatta 2 550 personer i 126 lokala grupper.

Tanken med Omställningsrörelsen är att folk lokalt ska arbeta för att ställa om sin stad eller by så att den blir mer motståndskraftig mot klimatförändringarna och peak oil.

Genom att arbeta med positiva visioner utifrån det lokala intresset arbetar omställninggrupperna med saker som klädbytardagar, ekologisk odling, samtal med politiker, workshops i hantverk samt lokala projekt för att trygga energiförsörjningen.

Hugo Malm