PRESENTERAS AV

”Försöker fokusera på det positiva som går att göra för miljön”

SVENSKA HJÄLTAR

Omställning Linköping arbetar lokalt för att ställa om Linköping så att det ekologiska avtrycket ska minska till en hållbar nivå.

Arbetet sker genom att fokusera på det positiva som går att göra samt att de själva gör positiva saker för miljön.

Omställning Linköping har två gånger anordnat en bytesmarknad för kläder, de har anordnat studiecirklar i småskalig odling, haft en utställning på Statsbiblioteket om vad omställning kan innebära och alla bra saker som redan görs. Dessutom har de startet ett återbruk dit folk kan lämna saker som de inte behöver och ta saker som de vill ha, allt helt utan inblandning av pengar.

Omställning Linköping har samarbetat med bland andra kommunen, länsstyrelsen, Världsbutiken, FN-föreningen och länsmuseet.

Hugo Malm