Svenska hjältar

PRESENTERAS AV

Så kan du få hjälp ut ur missbruk

avHelena Mastberg

Har du själv fastnat i missbruk eller är du orolig för en väns räkning?

Det finns bra hjälp och stöd att få, både för dig och för dina anhöriga.

Här är några tips på var du kan söka hjälp.

  • Om någon är i behov av omedelbar hjälp till följd av akut sjukdom eller skada – ring 112.

  • Till BUP, Barn- och ungdomspsykiatrin kan du vända dig om du exempelvis har besvär som gör att du inte orkar med skolan, träffa vänner, har självmordstankar, tvångstankar eller skadar dig själv. Du kan få prata om dina problem själv eller tillsammans med dina föräldrar eller närstående.

  • Du kan också ringa till Bris, Barnens hjälptelefon, på 116 111 eller kontakta en ungdomsmottagning. På nätet finns en nationell ungdomsmottagning, Umo.se. dit alla mellan 13 och 25 år kan söka sig.

  • Sök hjälp hos en lokal beroendemottagning eller hos din vårdcentral. Även den som är anhörig till någon med beroendeproblem kan få utbildning och stöd. 

  • Du kan också kontakta Alkohollinjen. Du kan vara anonym och samtalet är kostnadsfritt. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

Källa: Vårdguiden 1177.se

ARTIKELN HANDLAR OM