PRESENTERAS AV

– Han möter missbrukare med kreativitet, ambition och kärlek

SVENSKA HJÄLTAR

Det måste vara en delikat uppgift att utnämna hjältar bland alla de miljoner svenskar som gör ideella insatser för sina medmännkskor.

I den ytterst hårda konkurrensen känns det mycket tillfredsställande att föreslå Hasse Arvidsson i Örebro som Sveriges hjälte nr 1 och samtidigt ha mycket gott underlag för detsamma.

Hasse driver missbruksvård i egen verksamhet med mycket höga effekter. Till stora delar är hans arbete ideellt och går utanför alla så kallade ramar. Han arbetar på ett annorlunda sätt än vad man gör inom den offentliga vården där regeringens utredare Gerhard Larsson konstaterar att den offentliga vården ger mycket begränsade effekter.

Hasses värderingar, attityder och arbetssätt finns det därför all anledning att sprida över hela Sverige. Förutom det enorma mänskliga lidande som missbruk för med sig för så många människor innebär det också kostnader för samhället av gigantiska mått.

Ge Hasse Arvidsson och alla missbrukare i Sverige chansen och ni kommer få en hjälte som visar kreativitet, ambition, ideella insatser och kärlek som få!

Göran Wickström