PRESENTERAS AV

De lämnade Sverige för att hjälpa gatubarn i Etiopien

SVENSKA HJÄLTAR

Erika Landin och Josefin Lindgren, två underbara ungdomar från Kvarnåsen som lämnat vårt i-land för att helt ägna sej åt att hjälpa gatubarnen i Addis Ababa. De har ingen lön, de och deras arbete är helt beroende av gåvor och bidrag från privatpersoner. De är modiga, de är änglar, de gör skillnad.

Carin Svensson