Svenska Rebecka, 26, kämpar för tigrarna

Foto: Privat, Thinkstock

avAnna Lundkvist

SVENSKA HJÄLTAR

Skogar som skövlas och arter som utrotas.

Vi står inför en av de största miljöutmaningarna sedan dinosaurierna dog ut.

En som kämpar för att bevara den biologiska mångfalden är Rebecka Le Moine, 26.

– Något måste göras innan det är försent, säger Rebecka Le Moine, biolog och ekoambassadör.

Rebecka Le Moine i Linköping brinner för att bevarandet av skog och natur.

– Det pratas mycket om klimatförändringar men vi står inför ännu en utmaning och det är att arter i naturen försvinner. Vi lever just nu i det sjätte massutdöendet, det femte massutdöendet var när dinosaurierna dog ut. Så situationen är akut, säger Rebecka Le Moine. 

Rebecka är utbildad biolog och arbetar som biologkonsult och gör ekologiska bedömningar när det planeras för nya byggen, bland annat.

– Jag kartlägger naturvärden som finns i området för att bevara hotade arter och sällsynta naturtyper.

Driver debatt och föreläser

Rebecka är även aktiv i flera organisationer som arbetar för bevarandet av naturen och driver debatt och föreläser i ämnet. Hon är styrelseledamot i Skydda skogen och i Länsförbundet Östergötland för Naturskyddsföreningen. Hon har även varit drivande i ”Östergötlands skogsgrupp” som bland annat inventerar skog som är på väg att avverkas.

– Genom att vi hittat ovanliga arter eller rödlistade arter har vi lyckats rädda skogar som annars skulle avverkas.

Nu i dagarna packar Rebecka sin resväska för att åka till Kambodja för att undersöka möjligheten för återinföra tigrar i landet. Hon har tagit tjänstledigt från sitt jobb för att läsa en masterexamen i biologi och det är i Kambodja som hon ska göra sitt examensarbete.

– Tigrar är ett utrotningshotat djur som man vill bevara. I Kambodja är djuret helt utrotat, något som även regeringen har erkänt.

I Kambodja ska Rebecka jobba tillsammans med WWF för att undersöka hur återinförandet av tigrar i landet kan gynna lokalbefolkningen och naturen genom pengar från turismen.

– Jag ska intervjua turistnäringen och kartlägga turismen idag. Dels ska jag se hur mycket pengar man är villig att betala för att få tillbaka tigrarna och även se hur mycket pengar turisterna är beredda att betala för tigersafari och även jämföra med exempel i Indien, som är ett föregångsland vad gäller tigerbevarandet.

Viktigt att återinföra tigrarna

Att Rebecka valt att fokusera på tigrar beror på att det är ett djur som är lätt kommunicera.

– De flesta vet vad en tiger är. Det är ett vackert och mäktigt djur som många vill bevara. Det är också ett viktigt djur kulturellt och historiskt och många vill att framtida generationer också ska kunna se tigrar.

Att återinför tigrarna i Kambodja är även viktigt av fler anledningar.

– Genom att återinföra tigrarna måste man också bevara deras hemvist och jaktområden och det handlar om stora revir. På så sätt kan man även skydda andra arter som finns i området.

För Rebecka är arbetet i Kambodja även viktigt för att kunna sprida kunskap om vikten av biologisk mångfald.

– Utvecklingen i Kambodja går fort. Regnskogen skövlas för att ge plats för gummiplantage i rask takt och därför är det viktigt att få ut kunskapen redan nu i bevarandesyfte.

Samma problem i Sverige

Men Rebecka påpekar att de är lätt att rikta ögonen mot skövlingen av regnskogen men att vi har samma problem i Sverige.

– Varje land har ett ansvar för att bevara de arter som finns. Bevarar man naturen så bevarar man även arterna. När vi ersätter naturskogar med trädåkrar i Sverige så tappar vi även arter. Sågar man ner ett träd så sågar man även ner någons hem och det kan inte ersättas med en planta. Många av våra hotade arter bor bara i riktigt gamla träd, men skogsbruket som dominerar i Sverige idag tillåter inte träden att bli så gamla.

En stor del av Rebeckas engagemang i Sverige är för att lyfta frågan om biologisk mångfald, inte minst i skogsbruket, där hon förespråkar hyggesfritt och mer skydd. Men hennes hjärtefrågor berör även vattenkraft och veganism. Allt för ofta ställs klimatfrågan emot förluster av arter, men Rebeckas engagemang går ut på att kombinera dessa frågor.

– Vi står inför stora utmaningar. Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden.

ARTIKELN HANDLAR OM