PRESENTERAS AV

”Om jag hade rymt med en kille skulle jag inte sitta här idag”

SVENSKA HJÄLTAR

Sara Mohammad chattade med aftonbladet.se:s läsare om sitt öde

sussi säger: Berätta om dig själv
Sara Mohammad säger: Hej Sussi, orkar du lyssna:-)Jag är en mamma som har två underbara barn och har gått igenom väldigt många svårigheter i livet och samtidigt lärt mig mycket av det och blivit både starkare och modigare. Jag är glad att jag aldrig har gett upp och att jag har lyckats hjälpa andra. Jag menar inte att man behöver gå igenom svårigheter för att bli modig eller stark.
serben säger: varför blev du hotad?
Sara Mohammad säger: För att min bror ville gifta bort mig mot min vilja med någon som jag aldrig hade träffat.Tyvärr är det många som lever under samma omständigheter även nu och i Sverige. De får kanske inte ett gevär riktat mot huvudet men blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld.
>Bea säger: Hur är din kontakt med din bror nu?
Sara Mohammad säger: Jag har ganska bra kontakt med min bror. Enligt honom har han ångrat sig och är stolt över mig idag. Men jag är helt övertygad om att om jag hade rymt med en kille när jag rymde från hotet eller om jag hade förlorat oskulden då skulle jag inte sitta här och chatta med er idag.
SPARTA säger: Hej Sara! Jag beundrar dig för ditt mod. Jag undrar hur vanligt det är med hedersrelaterade brott i sverige?
Sara Mohammad säger: Mycket vanligt med hedersrelaterat liv och psykisk press och hot. Många tjejer, och även en del killar med invandrarbakgrund, får sin frihet begränsad, blir misshandlade och hotade. Till exempel om de ifrågasätter begränsningarna så som att få delta i gymnastik, musik, sexualundervisning, att sminka sig, klä sig som de vill, gå på bio, umgås med svenska kompisar utanför skolan eller ha pojkvän.
Tjejen! säger: På vilket bästa sätt kan man förändra heders-kulturen idag?
Sara Mohammad säger: Det finns flera sätt att förändra hederskulturen. Dels att tillämpa lagar för att förebygga hedersmord och hedersvåld till exempel att kriminalisera tvångsäktenskap, dels genom att jobba för att ändra attityderna i samhället. Rensa bort det kulturrelativistiska perspektivet i samhället i stort. Det är viktigt att inte vara rädd för att bli kallad rasist. Det är omvänd rasism att blunda för hedersförtyck. Ge all hjälp som krävs till de flickor som behöver det så att de kan bygga ett "normalt" liv igen. Etc
luka säger: hej sara!! har heder relaterat våld med islam o göra tror du?
Sara Mohammad säger: Det har inte med muslimer att göra men det har mycket med politisk islam att göra.Min pappa är en troende muslim men är den bästa pappan i världen. Polistisk islam försöker även i västvärlden att tränga in de normer och värderingar som är kvinnofientliga och som vi har rymt ifrån från islamstyrda länder.
SPARTA säger: Hur uppfattar du att polisen jobbar med hedersrelaterade brott?
Sara Mohammad säger: Det beror på hur mycket kunskap och erfarenhet de har skaffat sig. Det är inte en självklarhet att alla polisstationer hjälper unga tjejer på ett bra sätt. Tyvärr blir många inte trodda och de upplever att deras liv inte tas på allvar och blir besvikna. Polisen är inte den enda myndigheten, idag finns det en större okunskap inom rättsväsendet.
Dessan säger: Var det bara hot från din bror, eller var fler inblandade?
Sara Mohammad säger: Ja, det var flera inblandade. Min bror hotade mig till livet, en av mina farbröder hotade med att jag skulle bli utfryst av hela släkten för att jag skulle dra skam över hela släktens heder om jag inte lydde dem.
neshmil säger: hej Sara, vi är två kurdiska tjejer från slemani, detta som hänt dig och många andra är inte särskilt vanligt bland kurder i dagens samhälle, eller har vi fel?
Sara Mohammad säger: Jag är själv kurd och det finns flera män och kvinnor som är kurder och som kämpar mot hederskulturen. Enligt min erfarenhet är det ganska vanligt med hedersrelaterat liv men självklart är majoriteten inte hederskulturförrövare.Hederskultur finns även bland andra nationaliteter.Det är makthavarna som har det största ansvaret i samhället inte befolkningen i första hand.
Moderator säger: Tack Sara och alla chattare! Känner du en hjälte, gå in och nominera på www.svenskahjaltar.se!