PRESENTERAS AV

Barnen gör återvinning till skön konst

SVENSKA HJÄLTAR

Jag vill nominera min barngrupp på förskolan Sunnanäng eftersom att de genom att använda material som skulle ha slängts har fått en förståelse för hur man kan återanvända, återvinna och spara på miljön. Vi har bett föräldrarna ta med allting som de hade tänkt slänga i återvinningskärl; frigolit, plast, papper, kartonger, toarullar, äggkartonger, tyger, knappar, kapsyler, kakel, klinkers, skumgummi etc. Dessa material har sedan barnen sorterat i plastbackar med bild och text på så att man lätt kan se vad som förvaras i respektive back. Vi har därefter uppmuntrat barnen att använda dessa material i sitt skapande. Det här projektet har lett till att barnen kan skapa mycket mer kreativa konstverk (robotar, djur, dockor, akvarium, rymdraketer etc) än om de bara hade haft tillgång till det begränsade materialet en förskola kan erbjuda, som t.ex. olika typer av papper, men även ökat deras miljöengagemang. Vid ett tillfälle bjöd vi in föräldrarna för att de skulle få se vad deras barn kunde skapa av det \"kasserade\" materialet, men även få chansen att

skapa själva, vilket uppskattades av föräldrarna som, precis som barnen, fått upp ögonen för återanvändning av gammalt material. Jag har även skickat ett nomineringsmail där jag bifogat bilder som exempel på vårt projekt.

Camilla Isacsson