PRESENTERAS AV

Hon har stöttat nära 600 i kampen mot mobbning

SVENSKA HJÄLTAR

Anita Wallstedt har stöttat nära 600 personer som råkat ut för mobbning/kränkande särbehandling på sitt jobb helt ideellt.

Hon har startat OMM-organisation mot mobbning och kämpat för att mobbning/kränkande särbehandling ska uppmärksammas. Okunskapen i samhället om skadeverkningarna som ofta resulterar i form av raserad livsexistens med ekonomisk, fysisk och psykisk utslagning har Anita försökt framföra i många år i olika massmediala sammanhang men ämnet verkar alltför känsligt och skamfyllt (?) för att uppmärksammas.
Anita Wallstedt har farit landet runt för att stödja människor i kontakt med arbetsgivare, advokater, fack, försäkringskassa, läkare och andra instanser. Hon har kämpat med allt detta i snart 14 år efter att hon själv drabbats på sin arbetsplats och blev förtidspensionerad. Hon har gjort en enorm medmänsklig insats och representerat någon slags trygghet när samhället inte haft någon hjälp att erbjuda.

Detta är en MÄNNISKORÄTTSKÄMPE, en Whistleblower som förtjänar att uppmärksammas på alla tänkbara vis, ett föredöme som bryr sig om både individen och ett humant arbetsliv som gagnar alla människor.

Kränkande särbehandling kan drabba vem som helst, när som helst och så länge vi människor inte har kunskap om hur illa skadorna blir kan ingen förbättring komma till stånd.

Hjälp oss alla så vi slipper råka ut för ett omänskligt lidande! Ta lärdom av Anitas kunskap och vishet.

Agneta Ahlm