Svenska hjältar

PRESENTERAS AV

Våld i nära relationer – så vanligt är det

Våld i nära relationer – så vanligt är det
Våld i nära relationer – så vanligt är det

Tusentals svenskar lever med en partner som hotar eller utför övergrepp av olika slag.
Här är råd till dig som blivit utsatt för våld i nära relationer, eller är orolig för en väns räkning.

Drygt var femte person i Sveriges befolkning har någon gång i sitt liv utsatts för brott i en nära relation, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå 2014).

Man talar om olika typer av misshandel, exempelvis psykisk misshandel, fysisk misshandel och ekonomisk misshandel, läs mer om de olika typerna nedan.

Den som utsatts av sin partner under lång tid är ofta oerhört nedbruten, och behöver professionell hjälp att ta sig ur. Alla kan drabbas – oavsett om man är man eller kvinna, oavsett om man lever i en heterosexuell eller homosexuell relation.

Och även om många fall anmäls varje år så befaras mörkertalet ändå vara stort.

 • Under 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. Av de som blev utsatta för brott i en nära relation under 2012 uppgav 3,9 procent att de hade polisanmält händelsen eller någon av händelserna. Andelen kvinnor som gjort en anmälan var något större än andelen män.
 • 18 procent av de som blivit utsatta för misshandel uppger att gärningspersonen var närstående (NTU 2016).
 • I den Nationella trygghetsundersökningen uppger totalt 18 procent av de som utsatts för misshandel under 2016 att gärningspersonen var närstående till offret. Att gärningspersonen är en närstående gäller för kvinnor i 40 procent av händelserna, medan motsvarande andel för män är 3 procent.

Fysisk misshandel

Våld som gör fysisk skada, som sparkar och slag.

Psykisk misshandel

Kan vara väldigt brett. Tänk dig att du träffar någon som till en början uppvaktar dig väldigt mycket, men sedan berättar för dig hur hemska alla runtomkring är, att du är bättre än att behöva ha kontakt med dem. Du blir isolerad. Där börjar det ofta. Spiller ut kaffe på dina kläder när du ska gå till jobbet för att du är för fin. För att längre in i relationen gå över till vad ful och äcklig du är, det är ingen annan som vill ha dig. Man blir nedvärderad och tappar helt självförtroendet.

Ekonomisk misshandel

När någon tar makt över din ekonomi. Du kan tvingas ge bort alla dina pengar, visa kvitton när du kommer hem. Du kan även tvingas att ta lån, få höga skulder och hamna hos Kronofogden – mot din egen vilja.

Råd till dig som lever i en våldsam relation

 • ”Våga ta klivet ut, våga berätta – det är ofta den högsta tröskeln. På vägen dit: Anteckna, berätta för en vän och ta kontakt med exempelvis en jour (där du inledningsvis kan vara anonym) eller socialtjänsten. Om det gäller brott – kontakta polisen”, säger Ann Isaksson som är verksamhetschef på den ideella föreningen Alla kvinnors hus, som också driver skyddat boende.
 • Läs mer hos Polisen om våld och övergrepp i nära relation, och hur du går tillväga för att göra en anmälan. Du kan även ringa Polisen på 114 14, eller 112 vid akut nödläge.
 • Kontakta Kvinnofridslinjen på 020–50 50 50, eller besök hemsidan.
 • Brottsofferjouren ger stöd till dig som utsatts för brott och slussar dig vidare till rätt kontakter. Nås också på 0200–21 20 19.
 • Alla barn kan få hjälp via Bris, Barnens rätt i samhället. Nås även på 116 111.
 • Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejourer i Sverige, har cirka 100 jourer över hela landet. Hitta din närmaste här.
 • Män som utsatts för våld i nära relation kan få hjälp av Akillesjouren.

Råd till dig som vill hjälpa någon annan ur en våldsam relation

 • ”Gå varligt fram. Tala om att du ser någonting och sträck ut en hand. Om du går för hårt fram riskerar du att i stället stänga en dörr, så att den här personen inte vill berätta mer. Det är en väldigt lång process för den som är utsatt att våga ta steget, just eftersom det är så många delar av livet som påverkas när de ska ta sig ur: Boende, ekonomi, barn och så vidare”, säger Ann Isaksson på Alla kvinnors hus.

Svenska Hjältar startades av Aftonbladet 2007.

Varje år skriver vi om hundratals vardagshjältar som visat prov på mod, civilkurage och medmänsklighet.

Av dessa utser vår jury sju hjältar som prisas på Svenska Hjältar-galan i december på Aftonbladet.se och i TV3.

Nominera din hjälte här nedan!

Publisert:

LÄS VIDARE

Prenumerera på Svenska Hjältars nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för dig som inte vill missa några goda nyheter eller att läsa om alla fantastiska Svenska Hjältar.