PRESENTERAS AV

Bertil: Jag hade inte en susning

Se intervjun med Svenska Hjälten i TV4

SVENSKA HJÄLTAR