Födde mellan brandbilarna

 Plötsligt kom värkarna tätare och tätare. Jenny Runefors, 28, hade inte en chans att ta sig till sjukhuset.