”All time high” för bilförsäljningen 2017

 Bilförsäljningen slog rekord under 2017 med nästan 380 000 nyregistrerade personbilar.