Trångt på värmländska macken: "Ibland får vi låsa ingången"

 Länsstyrelsen i Värmland har slagit larm om turisternas rastpauser på väg till skidorterna.
På bensinmacken Mac 45 behöver man låsa dörren under vissa tider.