KPA slarvade bort Patricias pension

Patricia Lilliesköld, 60, flyttade sin tjänstepension från en förvaltare till en annan.